Podaj mi rękę

Chcesz pomóc konkretnemu dziecku z Centrum Furaha w Kenii?

Zaangażuj się w Projekt „PODAJ MI RĘKĘ”

Ty też możesz należeć do naszych darczyńców, poprzez pomoc w projekcie „Podaj Mi Rękę” (popularnie zwanym w Polsce, duchową adopcją dziecka w Kenii). Ofiarując 100 zł miesięcznie przyczynisz się do bezpośredniej pomocy konkretnemu dziecku z porażeniem mózgowym, bądź autyzmem zapewniając mu posiłek oraz codzienną terapię.

Jak możesz wesprzeć projekt „Podaj mi rękę”:

1. Wybierz z galerii naszych podopiecznych konkretne dziecko, któremu chcesz pomagać. (Dzieci ze zdjęciami czarno białymi są bez opiekunów)

2. Wypełnij formularz wpisując w niego imię i nazwisko wybranego przez Ciebie dziecka – Wypełnij Formularz.

3. Prześlij do nas na info@helpfuraha.org wypełniony i podpisany formularz wraz z potwierdzeniem przelewu.

4.Jeśli chciałbyś dokonać wpłaty w PLN wybierz nr konta:

Bank ING 96 1050 1445 1000 0090 3179 6551, w tytule transakcji wpisując: Podaj mi rękę oraz imię i nazwisko dziecka.

5. Jeśli chciałbyś dokonać wpłaty w EURO wybierz nr konta:

Bank ING   PL 95 1050 1445 1000 0090 3179 6569, w tytule transakcji wpisując: Podaj mi rękę oraz imię i nazwisko dziecka.

6. Jeśli chciałbyś dokonać wpłaty w USD wybierz nr konta:

Bank ING   PL 83 1050 1445 1000 0090 8056 3050, w tytule transakcji wpisując: Podaj mi rękę oraz imię i nazwisko dziecka.

Dziękujemy!


Dzieci oczekujące
na adopcję duchową 🙂

Przedstawiamy naszych podopiecznych, którzy czekają na wsparcie ludzi dobrej woli.


Dzieci, które mają
swoich rodziców adopcyjnych 🙂


FORMULARZ DEKLARACJI


Projektu „PODAJ MI RĘKĘ” – Wsparcie Dziecka z Kenii w zakresie Terapii Zajęciowej.

   Forma adopcji:


  Sumę 100 zł będę wpłacać:
  kwota 100 zł wystarcza na miesięczną rehabilitację


  Wspierane dziecko:


  Okres adopcji:

  -

  * Pola obowiązkowe  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Help Furaha w Krakowie.
  2. Kontakt z Administratorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: info@helpfuraha.org,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych fundacji oraz przesyłania
  Państwu informacji o działaniach fundacji i podziękowań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego
  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  4. Kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe;
  5. Pana/Pani dane osobowe pozyskano z formularza powyżej Projektu „Podaj mi Rękę”;
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
  osobowych na podstawie przepisów prawa;
  7. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  w celach inne niż statutowe;
  9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  DZIĘKUJEMY ZA TWOJE WSPARCIE!

  Wpłaty przekazywane na projekt „Podaj mi rękę” prosimy dokonywać na poniższy nr konta:

  Nr konta : Bank ING 96 1050 1445 1000 0090 3179 6551

  Dla wpłat w walucie EURO: Bank ING 95 1050 1445 1000 0090 3179 6569

  Dla wpłat w walucie USD: Bank ING 83 1050 1445 1000 0090 8056 3050

  Kod BIC Swift: INGBPLPW

   

  Wpłaty należy dokonywać z dopiskiem:

  Projekt Podaj mi rękę oraz imię dziecka

   

  Skontaktuj się z nami