Projekty

Projekty realizowane przez Fundację Help Furaha

Niezwykłe rzeczy wymagają niezwykłych działań. Codzienne funkcjonowanie Furaha Day Centre wymaga nakładu środków finansowych.

Projekt „Koza dla rodziny 2019”

Projekt „Kozy dla rodzin w Kenii” – honorowy Patronat nad projektem objęła Gmina Kozy, w Polsce. Centrum Furaha pragnie pomóc

Czytaj więcej

Build the Furaha Centre

Przez ostatnich kilka miesięcy staraliśmy się znaleźć ziemię pod planowaną budowę nowego centrum dla dzieci z porażeniem

Czytaj więcej