Koza szczęścia

Home Koza szczęścia

Słowem wstępu

Koza w Afryce to zwierzę, które często ratuje życie w obliczu biedy i trudnych warunków życia. Daje szansę przetrwania, a w przyszłości rozwoju na miarę rozwoju koziej rodziny. Bajka terapeutyczna, w której występuje koza, łączy się też z projektem Fundacji Help Furaha „Koza dla rodziny w Kenii”, którego celem jest pozyskanie kozy (Fundacja liczy na sponsorów) i obdarowanie najbiedniejszych rodzin po jednej kozie (samica). Każda z rodzin po narodzinach pierwszego koźlęcia ofiaruje go kolejnej, potrzebującej rodzinie. W przypadku urodzin samca, koźlę będzie przekazane do farmy prowadzonej przez Centrum Furaha. Każda następna koza jest własnością rodziny.

Książka zawiera 10 bajek oraz propozycje aktywności dla dziecka lub grupy do każdej opowieści, by nawet osoba nie posiadająca wykształcenia pedagogicznego, psychologicznego lub terapeutycznego mogła zainicjować działania dzieci oparte o przeczytany tekst. Dorosły czytając dziecku lub grupie wybraną bajkę może również zaproponować inne działania, według własnego pomysłu. Mam nadzieję, że książka będzie inspiracją do pracy z dziećmi w przestrzeni edukacji, rozwoju i terapii.